Algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur (AB) van Zwaluwen Utrecht 1911 bestaat uit het Dagelijks bestuur van de vereniging aangevuld met de voorzitters van de 4 sportafdelingen voetbal, hockey, tennis en biljart. Het AB vergadert eens per maand bij elkaar en is het orgaan waarin richting wordt bepaald voor de club als geheel en beslissingen worden genomen over zaken die alle leden aangaan. De sportafdelingen hebben elk hun eigen ledenvergadering, het bestuur van de sportafdelingen vertegenwoordigt de afdeling in het AB en ook in de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. 

 

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) is het statutair Bestuur van de rechtspersoon Omni Zwaluwen Utrecht 1911. Het AB wordt gevormd door een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een of meer leden. De leden van het DB vertegenwoordigen de vereniging als rechtspersoon. Aandachtsgebieden van het DB liggen vooral op randvoorwaarden voor de sportbeoefening binnen onze verenging. Specifiek heeft DB als aandachtsgebieden, de langer termijn visie, de accommodatie, de exploitatie van de horeca, contact en activiteiten met de buurt en het personeel van onze vereniging. Het DB vergadert in de regel eens per maand. Het DB wordt aangesteld en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering waarin de sportafdelingen naar rato van het ledenaantal stemrechten hebben.

 

Het Dagelijks Bestuur van Omni Zwaluwen Utrecht 1911 bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Voorzitter


Michiel Verlaak
Glenn Bronkers


Penningmeester


Frank Derwig

Secretaris

Herbert Berkhof

 

 

Adresgegevens:

Omni Zwaluwen Utrecht 1911
Grebbeberglaan 4
3527 VX Utrecht


Telefoonnr. Clubhuis:

Verenigingsmanager (werkdagen): 030-2935833
Clubhuis/bar (avond/weekend): 030-2935833

Voetbal:
Wedstrijdsecretariaat zaterdag: 0640277080
Wedstrijdsecretariaat zondag: 0640277080
Wedstrijdsecretaris zaal:  06-51453959

Voor afgelastingen bekijk de club/bondsite

 

Openingstijden

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG 19.00 - 24.00 uur
WOENSDAG 19.00 - 24.00 uur
DONDERDAG 19.00 - 24.00 uur
VRIJDAG GESLOTEN
ZATERDAG 08.30 - 20.00 uur
ZONDAG 08.30 - 20.00 uur

Openingstijden bij algehele afgelasting:

  • zaterdag gesloten
  • zondag geopend van 13-17 uur

 (tenzij anders aangeven)

Hoe bereikt u ons:

Klik hier voor een routebeschrijving.

fb-pagina